Verslo banga
Įmonių naujienos Renginiai Žinių bankas BLOG'as Verslo žurnalai Mano nustatymai
 Portalas turintiems tikslą.Rugsėjo 3, ketvirtadienis 
 Straipsnių sąrašas
 Naujausi straipsniai
 Populiariausi straipsniai
Naujienos
LGPA projekto akcentas - įmonių darbuotojų kompetencijų kėlimas
Draudimo įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių
Lietuvos nacionalinė židinių-dūmtraukių montuotojų asociacija įgyvendina ESFA fondo agentūros paremtą projektą "Židinių ir dūmtraukių montavimu užsiimančių įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių"
10x15 cm nuotraukų spauda - už 9 ct!
Patentinės informacijos savaitė PATINFO 2013
Automobilis su pažeistu stiklu aplenks draudikus ir keliaus tiesiai į stiklų keitimo įmonę
Ūkio banko turto vertinimas baigtas, opcionų pardavimo procesui kliūčių nebeliko
Į Rusiją neįleistais pieno produktais nuo kitos savaitės prekiaus "Iki"
"Maxima" tiesia pagalbos ranką Lietuvos pieno perdirbėjams
Atšaukiamas nuodugnios patikros režimas Lietuvos pasienyje
daugiau  
Įmonės pavadinimo keitimo mokestiniai aspektai
Apskaitos ir mokesčių apžvalga Rita Zakalskienėspausdinti>

Mūsų bendrovės akcininkai rengiasi keisti įmonės pavadinimą, paliekant tą patį įmonės kodą bei buveinę. Ar pakeitus pavadinimą teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai reikės grąžinti nepanaudotas PVM sąskaitas faktūras?

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 10 24 nutarimu Nr. 1230 (LR Vyriausybės 2001 04 10 nutarimo Nr. 399 (Žin., 2001, Nr. 32-1071) redakcija) patvirtinta specialiųjų apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarka. Šios tvarkos VII skyriuje numatyta, kad ūkio subjektas turi grąžinti nepanaudotus, anuliuotus specialiuosius apskaitos dokumentus teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kur yra įregistruotas kaip mokesčio mokėtojas, tuomet, kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais nutraukiama ūkio subjekto veikla. Ši nuostata buvo taikoma ir pagal senąją nutarimo Nr. 1230 redakciją, galiojusią iki 2001 m. birželio 1 d.

Grąžintus specialiuosius apskaitos dokumentų blankus sunaikina teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija ir apie tai praneša Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai. Įmonės veiklos nutraukimo pagrindai išdėstyti LR įmonių įstatymo 23 straipsnyje. Įmonės veikla gali būti nutraukta dėl jos likvidavimo ar reorganizavimo.

Įmonės pavadinimo pakeitimas nėra susijęs su įmonės veiklos nutraukimu, todėl nepanaudotų specialiųjų apskaitos dokumentų teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti nereikia. Tačiau šiuo atveju svarbu pastebėti, kad, vadovaujantis LR Vyriausybės 2000 09 06 nutarimu Nr. 1059 patvirtintais Mokesčio mokėtojų registro nuostatais, įmonė apie pasikeitusį pavadinimą turi pranešti registro tvarkytojui, tai yra apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujo įmonės pavadinimo įregistravimo įmonių rejestre.

Taip pat turi būti pakeistas ir PVM mokėtojo registracijos pažymėjimas. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pavadinimo perregistravimo įmonių rejestre mokesčio mokėtojas turi kreipti į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, kad jam būtų išduotas naujas PVM mokėtojo pažymėjimas. Šalia prašymo PVM mokėtojo registracijos pažymėjime pakeisti PVM mokėtojo pavadinimą, mokesčio administratoriui reikės pateikti perregistruotus įmonės įstatus, akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą keisti bendrovės pavadinimą, protokolą, naujojo įmonės registracijos pažymėjimo kopiją. Teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija per 5 darbo dienas išduos naują PVM mokėtojo pažymėjimą.

Pakeitus įmonės pavadinimą, suteikiamas PVM mokėtojo įregistravimo tęstinumas, t.y. naujajame PVM mokėtojo pažymėjime išlieka pirmoji įregistravimo data (metai, mėnuo, diena), suteikianti teisę PVM sąskaitose faktūrose bei kituose dokumentuose išskirti PVM ir atskaityti PVM už pirktas prekes (gautas paslaugas).

Nepamirškite apie pasikeitusį įmonės pavadinimą raštu informuoti tiekėjus, pagal ilgalaikes sutartis jums paslaugas teikiančias įmones. Atkreipkite dėmesį, ar po pavadinimo pakeitimo už prekes, paslaugas jums išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodomas naujas bendrovės pavadinimas. Priešingu atveju gautieji apskaitos dokumentai neturės juridinės galios.

Šiuo klausimu buvo parengtas ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos raštas 1997 12 15 Nr. 12-06/7604 "Dėl specialiųjų apskaitos dokumentų blankų naudojimo įmonės reorganizavimo atveju". Rašte nurodoma, kad, vadovaujantis nutarimo Nr. 1230 26 punktu, visą informaciją apie išduotus specialiųjų apskaitos dokumentų blankus teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija, platinanti šiuos dokumentus, įveda į kompiuterį. Todėl teritorinė mokesčių inspekcija, gavusi informaciją apie mokesčio mokėtojo pavadinimo pakeitimą, duomenų bazę turėtų atitinkamai papildyti nuoroda "buvęs pavadinimas".


Dalinkitės:
Google +1

Jūs neseniai lankėtės šiuose Verslo Bangos puslapiuose:
 Paieška
 
Prisijunkite
El. paštas
Slaptažodis
 
Apskaitos ir mokesčių apžvalga
2001/10
Apsidraudęs saugesnis (draudimo sąnaudų apskaita ir apmokestinimas)
Inventorizacija: visuotinio susiskaičiavimo metas
Operacijų su nuosavybės vertybiniais popieriais mokestiniai ypatumai
Įmonės pavadinimo keitimo mokestiniai aspektai
Pasirinkite nr.
Apskaitos ir mokesčių apžvalga
© 2001-2012 UAB "Report LT" | Portalą redaguoja: Rūta Trainytė, tel. 8 616 19424, el. paštas redakcija@verslobanga.lt | Reklama "Verslo bangoje" | RSS