Verslo banga
Įmonių naujienos Renginiai Žinių bankas BLOG'as Verslo žurnalai Mano nustatymai
 Portalas turintiems tikslą.Rugsėjo 2, trečiadienis 
 Straipsnių sąrašas
 Naujausi straipsniai
 Populiariausi straipsniai
Naujienos
LGPA projekto akcentas - įmonių darbuotojų kompetencijų kėlimas
Draudimo įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių
Lietuvos nacionalinė židinių-dūmtraukių montuotojų asociacija įgyvendina ESFA fondo agentūros paremtą projektą "Židinių ir dūmtraukių montavimu užsiimančių įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių"
10x15 cm nuotraukų spauda - už 9 ct!
Patentinės informacijos savaitė PATINFO 2013
Automobilis su pažeistu stiklu aplenks draudikus ir keliaus tiesiai į stiklų keitimo įmonę
Ūkio banko turto vertinimas baigtas, opcionų pardavimo procesui kliūčių nebeliko
Į Rusiją neįleistais pieno produktais nuo kitos savaitės prekiaus "Iki"
"Maxima" tiesia pagalbos ranką Lietuvos pieno perdirbėjams
Atšaukiamas nuodugnios patikros režimas Lietuvos pasienyje
daugiau  
Neleidžiami atskaitymai skaičiuojant pelno mokestį
Apskaitos ir mokesčių apžvalga Loreta Švelginienėspausdinti>


 
Įsigaliojus naujam Pelno mokesčio įstatymui, buhalteriams tenka pamiršti kai kurias įprastas ir dažnai vartotas sąvokas. Nuo šių metų sausio 1 d. tarp pelno mokesčio sąvokų nebeliko sąnaudų, mažinančių apmokestinamąjį pelną, sąnaudų, didinančių apmokestinamąjį pelną, išmokų iš pelno, apmokestintų fizinių asmenų pajamų mokesčiu.

Atsirado visiškai naujų sąvokų: leidžiami atskaitymai, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai ir neleidžiami atskaitymai.

Vieną iš atskaitymų rūšių – neleidžiamus atskaitymus – aptarsime išsamiau. Pelno mokesčio įstatymo 31 straipsnyje išvardytos net keturiolikos skirtingų rūšių sąnaudos (išlaidos), kurios laikomos neleidžiamais atskaitymais ir nemažina apmokestinamųjų pajamų.

Kai kurie neleidžiami atskaitymai (tokie kaip dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas, pelno mokestis ir kt.) yra aiškūs ir mokesčio mokėtojams suprantami. Kitus reikia paaiškinti išsamiau, juolab kad įstatymas neleidžiamų atskaitymų detaliau nekomentuoja.

Neleidžiami atskaitymai (PMĮ 31 str.)

 1. Pridėtinės vertės mokestis, mokamas į biudžetą, ir pelno mokestis, nustatytas šio įstatymo.

 2. Palūkanos, mokamos už valstybės arba savivaldybės kapitalo naudojimą Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka.

 3. Netesybos, į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už LR teisės aktų pažeidimus.

 4. Palūkanos ar kitokios išmokos už susijusių asmenų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

 5. Ribojamų dydžių atskaitymų dalis, viršijanti nustatytus dydžius.

 6. Sąnaudų dalis, viršijanti uždirbtas pajamas dėl turto, įskaitant prekes, žaliavas, pusfabrikačius, pardavimo ar paslaugų tiekimo susijusiam asmeniui arba turto vertės sumažėjimo nuostoliai tarp susijusių asmenų.

 7. Dėl sugadintos ir netinkamai pagamintos produkcijos susijusių asmenų patirtų sąnaudų dalis, viršijanti už tokios produkcijos realizavimą gautas pajamas.

 8. Sąnaudos, kurios buvo įtrauktos į leidžiamus atskaitymus daugiau kaip prieš 18 mėnesių, tačiau faktiškai iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėje teritorijoje, gautos prekės ar suteiktos paslaugos neapmokėtos.

 9. Parama ir dovanos, išskyrus Įstatymo 28 straipsnyje nustatytus atvejus.

 10. Išmokos užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, nepagrįstos nustatytais įrodymais, bei išmokos neapmokestintos pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio nustatyta tvarka.

 11. Vieneto padarytos žalos atlyginimas.

 12. Dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas.

 13. Kitos nesusiję su pajamų uždirbimu ir neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos, bei sąnaudos, nelaikomos leidžiamais atskaitymais.

 14. Praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai pagal LR Buhalterinės apskaitos Įstatymo 18 straipsnį.
Netesybos, į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus

Civilinio kodekso 6.71 straipsnyje nurodyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t.

Šios apskaitoje užregistruotos netesybų sumos, skaičiuojant pelno mokestį, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams, t. y. jų negalima atimti iš pajamų skaičiuojant pelno mokestį. Reikia pastebėti, kad netesybų gavėjas, skaičiuodamas pelno mokestį, gautas netesybas priskiria neapmokestinamosioms pajamoms (išskyrus netesybas, gautas iš tikslinių teritorijų įmonių).Mokesčio administratoriaus ar "Sodros" revizoriams patikrinus, ar teisingai apskaičiuojami mokesčiai ir ar priskaičiuoti mokesčiai sumokami laiku, ir nustačius pažeidimų, surašomas aktas, kuriame nurodomas skiriamų sankcijų – baudų ir delspinigių – dydis. Skaičiuojant pelno mokestį, už LR teisės aktų pažeidimus sumokėtos sankcijos priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Pavyzdžiui, mokesčio administratorius 2002 m. balandžio mėnesį patikrino, kaip uždarojoje akcinėje bendrovėje skaičiuojamas mokestis į Kelių fondą, nekilnojamojo turto mokestis ir fizinių asmenų pajamų mokestis per 1999–2001 m. Pagal mokesčio administratoriaus patikrinimo aktą už rastus pažeidimus mokesčio mokėtojui buvo skirta 10 000 Lt bauda ir priskaičiuota 5000 Lt delspinigių už ne laiku sumokėtus mokesčius. Visa 15 000 Lt suma 2002 m. bus priskiriama neleidžiamiems atskaitymams.

 1 2 3 4 


Dalinkitės:
Google +1

Jūs neseniai lankėtės šiuose Verslo Bangos puslapiuose:
 Paieška
 
Prisijunkite
El. paštas
Slaptažodis
 
Apskaitos ir mokesčių apžvalga
2002/06
Naujasis PVM įstatymas naujai apibrėžė PVM objektą
Atsargų perkainojimo galimybės ir būdai
Neleidžiami atskaitymai skaičiuojant pelno mokestį
Keičiasi PVM neapmokestinamų prekių ir paslaugų sąrašas
Pasirinkite nr.
Apskaitos ir mokesčių apžvalga
© 2001-2012 UAB "Report LT" | Portalą redaguoja: Rūta Trainytė, tel. 8 616 19424, el. paštas redakcija@verslobanga.lt | Reklama "Verslo bangoje" | RSS