Verslo banga
Įmonių naujienos Renginiai Žinių bankas BLOG'as Verslo žurnalai Mano nustatymai
 Portalas turintiems tikslą.Rugpjūčio 30, sekmadienis 
 Straipsnių sąrašas
 Naujausi straipsniai
 Populiariausi straipsniai
Naujienos
Draudimo įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių
Lietuvos nacionalinė židinių-dūmtraukių montuotojų asociacija įgyvendina ESFA fondo agentūros paremtą projektą "Židinių ir dūmtraukių montavimu užsiimančių įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių"
10x15 cm nuotraukų spauda - už 9 ct!
Patentinės informacijos savaitė PATINFO 2013
Automobilis su pažeistu stiklu aplenks draudikus ir keliaus tiesiai į stiklų keitimo įmonę
Ūkio banko turto vertinimas baigtas, opcionų pardavimo procesui kliūčių nebeliko
Į Rusiją neįleistais pieno produktais nuo kitos savaitės prekiaus "Iki"
"Maxima" tiesia pagalbos ranką Lietuvos pieno perdirbėjams
Atšaukiamas nuodugnios patikros režimas Lietuvos pasienyje
Lietuvių "startup‘ams" - galimybė prisistatyti 100 mlrd. litų investicijoms
daugiau  
Komandiruotės išlaidas atlyginsime nauja tvarka
Apskaitos ir mokesčių apžvalga Dalė Būdvytienėspausdinti>

Sunku būtų rasti įmonę, kurios darbuotojams netektų atlikti įvairių vadovo pavedimų išvykus iš nuolatinės darbo vietos. Tokie išvykimai vadinami komandiruotėmis. Kadangi darbuotojai komandiruočių metu patiria įvairių išlaidų, susijusių su pavedimo atlikimu, Darbo kodeksas įpareigoja darbdavį atlyginti darbuotojui jo patirtas išlaidas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Tokios išlaidos įmonės požiūriu yra apmokestinamąsias pajamas mažinantys leidžiami atskaitymai, be to, nustatyta tvarka kompensuotos komandiruotės metu patirtos išlaidos nelaikomos darbuotojo apmokestinamosiomis pajamomis, nuo jų neskaičiuojamos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Kad nei įmonė, nei darbuotojas nepiktnaudžiautų tokiomis išmokomis, jų išmokėjimo tvarka ir dydžiai yra griežtai reglamentuojami. Nuo šių metų sausio 1 d. komandiruočių sąnaudos atskaitomos iš apmokestinamųjų pajamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 01 28 nutarimu Nr. 99 "Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo" patvirtinta tvarka.

Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos nuostatos taikomos nuo 2003 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 01 28 nutarimu Nr. 99 "Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo" patvirtino Tvarką, taikomą atsiskaitant už komandiruotės metu – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje – patirtas išlaidas su darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį, individualios įmonės savininkais ir ūkinių bendrijų tikraisiais nariais. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną komandiruotės metu patirtos išlaidos pripažįstamos leidžiamais atskaitymais, jeigu jos apskaičiuotos vadovaujantis Tvarkos nuostatomis.

Nors naujoji Tvarka "Valstybės žiniose" paskelbta 2003 m. sausio 31 d. ir įsigaliojo nuo šių metų vasario 1 d., joje numatyta, kad komandiruočių sąnaudos, apskaičiuotos vadovaujantis šia Tvarka, atimamos iš pajamų apskaičiuojant 2003 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną. Vadinasi, Tvarkos nuostatomis įmonės gali vadovautis ir tais atvejais, kai komandiruotė prasidėjo 2003 m. sausio mėnesį ir už jos metu patirtas išlaidas su darbuotojais jau atsiskaityta.

Atkreipiame į tai, kad naujoji Tvarka netaikoma biudžetinėms įstaigoms. Jos kaip ir anksčiau turi vadovautis LR Vyriausybės 1995 04 28 nutarimu Nr. 613 ir LR Vyriausybės 1996 01 23 nutarimu Nr. 120. Šiais nutarimais ir toliau privalo vadovautis įmonės, kurių su kalendoriniais metais nesutampantis mokestinis laikotarpis prasidėjo 2002 m., iki 2002 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio pabaigos. Tokios įmonės nutarimu Nr. 99 turės vadovautis atsiskaitydamos su darbuotojais už komandiruotės metu patirtas išlaidas pradedant 2003 m. prasidėjusiu mokestiniu laikotarpiu.

Komandiruotės į užsienį metu patirtų išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

Vadovaujantis Tvarkos 2.1–2.9 punktais, leidžiama atlyginti darbuotojui ir iš pajamų, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atimti šias su komandiruote į užsienį susijusias išlaidas:

  • dienpinigius ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidas;

  • pašto, telekomunikacijų ir valiutos keitimo kredito įstaigoje išlaidas;

  • dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidas, įskaitant vykstančiųjų į užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas ligos atvejui, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas, civilinės atsakomybės draudimas;

  • vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidas, tačiau jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų (išskyrus atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais);

  • kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidas (jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais);

  • nuvykimo visų rūšių transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų, išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidos;

  • mokėjimus už kelius, transporto priemonės draudimo ir transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo išlaidas, komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidas.
Visos komandiruotės metu darbuotojo patirtos išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, kurie gali būti išrašyti tiek siuntusios įmonės, tiek paties darbuotojo vardu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Tvarkos nuostatos be jokių papildomų įforminimų leidžia įtraukti į leidžiamus atskaitymus ir atlyginti komandiruotajam asmeniui degalų įsigijimo išlaidas, kai darbuotojas vyksta į komandiruotę (tiek į užsienį, tiek Lietuvoje) savo asmeniniu transportu.

Degalų įsigijimo išlaidos atlyginamos pagal įmonės vadovo patvirtintas normas, o tos normos turi būti pagrįstos automobilio gamintojo nurodytomis atitinkamai automobilio markei. Todėl kai darbuotojas vyksta į komandiruotę savo automobiliu, tai reikėtų nurodyti vadovo įsakyme dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę. Tame pačiame įsakyme reikia nurodyti ir degalų sunaudojimo normą, gamintojo nustatytą darbuotojo asmeniniam automobiliui.

Įmonėse, kuriose darbuotojai dažnai vyksta į komandiruotes asmeniniais automobiliais, jų turimų automobilių degalų sunaudojimo normos gali būti nurodytos atskirame vadovo įsakyme dėl įmonės ir darbuotojų automobilių degalų sunaudojimo normų. Tuomet įsakyme dėl darbuotojo siuntimo į komandiruotę pakanka nurodyti, kad darbuotojas vyksta į komandiruotę savo automobiliu, ir buhalterijos darbuotojams bus aišku, kaip atsiskaityti su darbuotoju ir kokią išlaidų degalams sumą priskirti leidžiamiems atskaitymams.

Komandiruotės metu nuvažiuotas atstumas turi būti nustatomas pagal automobilio spidometro rodmenis įvertinant kelionės maršrutą, t. y. turi būti atsižvelgiama į galimus nukrypimus.

Įsakyme turi būti nurodyta, kiek dienų truks komandiruotė kiekvienoje valstybėje

Tvarkoje numatyta viena naujovė sukels nemažai problemų tiek komandiruojamiems asmenims, tiek įmonių administracijai. Tvarkos 12 punkte nurodyta: jei darbuotojas siunčiamas į kelias užsienio valstybes, vadovo įsakyme turi būti nurodyta, kiek dienų truks komandiruotė kiekvienoje užsienio valstybėje.

Tačiau apskaičiuojant dienpinigius reikia atsižvelgti į faktiškai kiekvienoje valstybėje darbuotojo praleistų dienų skaičių. Nustatant apmokestinamąjį pelną dienpinigiai leidžiamais atskaitymais bus pripažįstami tik tada, jeigu jie apskaičiuoti vadovaujantis finansų ministro nustatytomis normomis kiekvienai užsienio valstybei atskirai.

Tvarkoje numatyta, kad atvykimo į konkrečią užsienio valstybę diena laikoma pervažiavimo į tą valstybę diena. Šiuo metu į daugelį Europos Sąjungos valstybių galime vykti be vizų (sienos kirtimo punktuose jokios žymos asmens dokumentuoses nedaromos), todėl buhalterijai gali būti gana sudėtinga nustatyti, kada darbuotojas atvyko į įsakyme nurodytą valstybę.

 1 2 


Dalinkitės:
Google +1

Jūs neseniai lankėtės šiuose Verslo Bangos puslapiuose:
 Paieška
 
Prisijunkite
El. paštas
Slaptažodis
 
Apskaitos ir mokesčių apžvalga
2003/03
Sugadinta sąskaita faktūra - kur ją dėti?
Komandiruotės išlaidas atlyginsime nauja tvarka
Kaip pirkti ir parduoti
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apskaitos ypatumai
Programa "Excel" į pagalbą buhalteriui (3)
Pasirinkite nr.
Apskaitos ir mokesčių apžvalga
© 2001-2012 UAB "Report LT" | Portalą redaguoja: Rūta Trainytė, tel. 8 616 19424, el. paštas redakcija@verslobanga.lt | Reklama "Verslo bangoje" | RSS