Verslo banga
Įmonių naujienos Renginiai Žinių bankas BLOG'as Verslo žurnalai Mano nustatymai
 Portalas turintiems tikslą.Rugpjūčio 31, pirmadienis 
 Straipsnių sąrašas
 Naujausi straipsniai
 Populiariausi straipsniai
Naujienos
Draudimo įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių
Lietuvos nacionalinė židinių-dūmtraukių montuotojų asociacija įgyvendina ESFA fondo agentūros paremtą projektą "Židinių ir dūmtraukių montavimu užsiimančių įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių"
10x15 cm nuotraukų spauda - už 9 ct!
Patentinės informacijos savaitė PATINFO 2013
Automobilis su pažeistu stiklu aplenks draudikus ir keliaus tiesiai į stiklų keitimo įmonę
Ūkio banko turto vertinimas baigtas, opcionų pardavimo procesui kliūčių nebeliko
Į Rusiją neįleistais pieno produktais nuo kitos savaitės prekiaus "Iki"
"Maxima" tiesia pagalbos ranką Lietuvos pieno perdirbėjams
Atšaukiamas nuodugnios patikros režimas Lietuvos pasienyje
Lietuvių "startup‘ams" - galimybė prisistatyti 100 mlrd. litų investicijoms
daugiau  
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (7)
Apskaitos ir mokesčių apžvalga Jūratė Balevičienėspausdinti>

2003 m. gruodžio mėnesį "Valstybės žiniose" buvo paskelbtos Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20, 22, 23, 24, 27, 32, 34, 35 ir 38 straipsnių pataisos (2003 m. lapkričio 25 d. Įstatymas Nr. IX-1848).

Šiomis pataisomis siekiama padaryti paprastesnį gyventojų pajamų mokesčio administravimą: supaprastinti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui nustatytus reikalavimus, susijusius su išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaravimu, sumokėjimu, patikslinti nuostatas, susijusias su tarifų taikymo proporcijų skaičiavimu apmokestinant metines pajamas skirtingais pajamų mokesčio tarifais, nesieti pajamų mokesčio permokos, apskaičiuotos metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, grąžinimo gyventojui su mokestį išskaičiuojančio asmens prievolės mokestiniu laikotarpiu išskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti į biudžetą įvykdymu, aiškiau reglamentuoti pajamų mokesčio įskaitymo į savivaldybės, kurioje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą arba gyvenamąją vietą, biudžetą tvarką.

Vietoj ketvirtinės įteisinta mėnesinė ir metinė Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijos

Viena iš naujovių yra ta, kad mokestį išskaičiuojantys asmenys privalo teikti dviejų rūšių Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijas (toliau – išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracija):

  • mokestiniu laikotarpiu – mėnesinę išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaraciją;

  • mokestiniam laikotarpiui pasibaigus – metinę išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaraciją.
Gali susidaryti įspūdis, kad mokestį išskaičiuojančiam asmeniui lyg ir įvedama papildoma prievolė – vietoj vienos rūšies deklaracijos reikia teikti dviejų rūšių. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad iki 2003 m. gruodžio 31 d. galiojusi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 straipsnio redakcija nustatė reikalavimą mokestiniu laikotarpiu teikiamoje ketvirtinėje išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracijoje deklaruoti visas išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį pagal kiekvieną gyventoją.

Nauja išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaravimo tvarka (ji taikoma deklaruojant 2004 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokamas išmokas) nustato, kad mokestiniu laikotarpiu teikiamoje mėnesinėje išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracijoje deklaruojami tik bendri duomenys (ne pagal kiekvieną gyventoją) apie per mėnesį, už kurį deklaracija teikiama, gyventojams išmokėtas išmokas ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį. Šioje deklaracijoje taip pat nereikės nurodyti duomenų apie pajamų mokesčio sumokėjimą į biudžetą.

Be to, centriniam mokesčio administratoriui suteikiama teisė nustatyti nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą. Tad mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs išmokas, kurios yra įtrauktos į centrinio mokesčio administratoriaus nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą, neprivalės jų deklaruoti mėnesinėje išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracijoje.

Taigi akivaizdu, kad nauja išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaravimo tvarka yra paprastesnė.

Svarbu paminėti, kad, atsižvelgiant į kai kurių pajamų apmokestinimo mokestiniu laikotarpiu taisyklių specifiką, įstatyme numatyta, kad centrinis mokesčio administratorius turi teisę nustatyti tam tikrus atvejus, kai mokestį išskaičiuojantys asmenys ir mėnesinėje išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracijoje turės deklaruoti kiekvienam gyventojui išmokėtas išmokas ir išskaičiuotą pajamų mokestį.

Toks atvejis būtų, kai išmokamos išmokos už ne individualios veiklos turto, tokio kaip kilnojamojo daikto, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, arba nekilnojamojo daikto, esančio Lietuvoje, pardavimą arba kitokį perleidimą nuosavybėn.

Tokį atvejį būtina išskirti dėl to, kad gyventojas, gavęs tokių ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų, nuo kurių mokestį išskaičiuojantis asmuo išmokėdamas šias išmokas išskaičiavo pajamų mokestį, turi teisę mokestiniu laikotarpiu kreiptis į mokesčio administratorių dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo iš gautų pajamų atėmus išlaidas (kaip tai numato įstatymo 32 straipsnis) ir dėl perskaičiavimo susidariusios pajamų mokesčio permokos grąžinimo.

Iš esmės mokesčio administratorius šią gyventojo teisę mokestiniu laikotarpiu gali įgyvendinti tik tada, jeigu turi duomenis apie konkrečiam gyventojui išmokėtas tokias išmokas ir išskaičiuotą pajamų mokestį. Priešingu atveju ši teisė galėtų būtų realizuota tik gyventojui pateikus metinę pajamų mokesčio deklaraciją, t. y. pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, o tai gyventojui būtų labai nepalanku.

Mėnesinė išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracija mokesčio administratoriui privalės būti pateikta už kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį iki mokestinio laikotarpio kito mėnesio 15 dienos.

Metinėje išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracijoje reikės pateikti duomenis apie kiekvienam gyventojui išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį

Mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, mokestį išskaičiuojantis asmuo privalės iki kito mokestinio laikotarpio antro mėnesio (t. y. iki vasario mėnesio) 15 dienos mokesčio administratoriui pateikti metinę išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaraciją. Joje, skirtingai nei mėnesinėje, turės būti deklaruojami:

  • tiek bendri duomenys apie per mokestinį laikotarpį išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą į biudžetą pajamų mokestį;

  • tiek duomenys apie kiekvienam gyventojui per mokestinį laikotarpį išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą į biudžetą pajamų mokestį.
Centriniam mokesčio administratoriui taip pat suteikiama teisė nustatyti nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą metinėje išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracijoje.

Pažymėtina, kad įstatymo nuostatos, nustatančios naują išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaravimo tvarką, bus taikomos tik deklaruojant 2004 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtas išmokas.
2003 m. mokestiniu laikotarpiu išmokėtas išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą į biudžetą pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys privalės deklaruoti šiuo metu galiojančia tvarka, t. y. pateikdami ketvirtines išskaičiuoto pajamų mokesčio deklaracijas.

Keičiasi išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimo terminai

Įstatymo pataisose vietoj prievolės mokestiniu laikotarpiu išskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti į biudžetą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šių išmokų išmokėjimo dienos nustatyti du išskaičiuoto pajamų mokesčio sumokėjimo terminai:

  • nuo išmokų, išmokėtų iki atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotą pajamų mokestį privaloma sumokėti į biudžetą iki to paties mėnesio 15 dienos;

  • nuo išmokų, išmokėtų po atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos, išskaičiuotą pajamų mokestį privaloma sumokėti iki to paties mėnesio paskutinės dienos.
Atsižvelgiant į tai, kad keičiasi išskaičiuoto pajamų mokesčio sumokėjimo terminai, ir į tai, kad pakeistos anksčiau galiojusios pajamų mokesčio apskaičiavimo bei išskaičiavimo iš su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, išmokamų už atitinkamo mokestinio laikotarpio gruodžio mėnesį, taisyklės (skirtingai nei kitais mokestinio laikotarpio mėnesiais, pajamų mokestis turi būti apskaičiuotas nuo per gruodžio mėnesį išmokėtų dalių sumos, netgi kai paskutinė išmokos už gruodį dalis bus išmokėta per 10 darbo dienų gruodžio mėnesiui pasibaigus), (pakeistos ir įstatymo specialios nuostatos dėl pajamų mokesčio, išskaičiuoto nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, sumokėjimo terminų:

  • jei su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis ir per tą atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesį išmokama visa išmoka, išskaičiuotas pajamų mokestis privalo būti sumokėtas į biudžetą iki to mėnesio 15 dienos (jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta iki to mėnesio 15 dienos) arba iki to mėnesio paskutinės dienos (jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta po to mėnesio 15 dienos).

  • jei su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis ir paskutinė išmokos dalis išmokama per mėnesio, einančio po mėnesio, už kurį mokamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, 10 darbo dienų, išskaičiuotas pajamų mokestis privalo būti sumokėtas į biudžetą iki mėnesio, kurį išmokėta paskutinė išmokos dalis, 15 dienos, išskyrus su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, išmokamas už atitinkamo mokestinio laikotarpio gruodžio mėnesį, kai pajamų mokestis nuo per tą mėnesį išmokėtų dalių sumos turi būti sumokėtas į biudžetą iki atitinkamo mokestinio laikotarpio gruodžio mėnesio paskutinės dienos, jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta vėliau negu to mėnesio paskutinę dieną (į šią išimtį labai svarbu atkreipti dėmesį);

  • jei su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis ir paskutinė išmokos dalis neišmokėta per mėnesio, einančio po mėnesio, už kurį mokamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, 10 darbo dienų, laikoma, kad išskaičiuotas pajamų mokestis privalėjo būti sumokėtas į biudžetą iki mėnesio, už kurį mokamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, 15 dienos (jeigu paskutinė išmoka išmokėta iki to mėnesio 15 dienos) arba iki to mėnesio paskutinės dienos (jeigu paskutinė išmoka išmokėta po to mėnesio 15 dienos).

 1 2 


Dalinkitės:
Google +1

Jūs neseniai lankėtės šiuose Verslo Bangos puslapiuose:
 Paieška
 
Prisijunkite
El. paštas
Slaptažodis
 
Apskaitos ir mokesčių apžvalga
2004 m.
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (7)
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (8)
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (9)
Kaip teisingai skaičiuoti atostoginius
PVM objekto pasikeitimai Lietuvai įstojus i Europos Sąjungą
PVM sąskaitų faktūrų naudojimo tvarkos pakeitimai
Mokestinės pasekmės nutraukus lizingo sutartis
Kaupimai neišnyko!
Inventorizacijos rezultatų apskaita (1)
Inventorizacijos rezultatų apskaita pagal VAS (2)
Atidėjimų apskaita ir mokestiniai ypatumai
Konkurencijos draudimo sutartys
Konfidencialumo sutartys: praktiniai aspektai
Europos bendrovė - nauja verslo forma
Apie neblaivumą darbe
Neteisminiai draudėjo teisių gynimo būdai
Pasirinkite nr.
Apskaitos ir mokesčių apžvalga
© 2001-2012 UAB "Report LT" | Portalą redaguoja: Rūta Trainytė, tel. 8 616 19424, el. paštas redakcija@verslobanga.lt | Reklama "Verslo bangoje" | RSS