Verslo banga
Įmonių naujienos Renginiai Žinių bankas BLOG'as Verslo žurnalai Mano nustatymai
 Portalas turintiems tikslą.Rugsėjo 2, trečiadienis 
 Straipsnių sąrašas
 Naujausi straipsniai
 Populiariausi straipsniai
Naujienos
LGPA projekto akcentas - įmonių darbuotojų kompetencijų kėlimas
Draudimo įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių
Lietuvos nacionalinė židinių-dūmtraukių montuotojų asociacija įgyvendina ESFA fondo agentūros paremtą projektą "Židinių ir dūmtraukių montavimu užsiimančių įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių"
10x15 cm nuotraukų spauda - už 9 ct!
Patentinės informacijos savaitė PATINFO 2013
Automobilis su pažeistu stiklu aplenks draudikus ir keliaus tiesiai į stiklų keitimo įmonę
Ūkio banko turto vertinimas baigtas, opcionų pardavimo procesui kliūčių nebeliko
Į Rusiją neįleistais pieno produktais nuo kitos savaitės prekiaus "Iki"
"Maxima" tiesia pagalbos ranką Lietuvos pieno perdirbėjams
Atšaukiamas nuodugnios patikros režimas Lietuvos pasienyje
daugiau  
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas
Biuro administravimas Daiva Kecorytėspausdinti>

Kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje turi būti pildomas darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Tai itin svarbus dokumentas, pagal kurį ne tik apskaičiuojamas darbo užmokestis, bet ir kontroliuojama, kaip vykdomi Darbo kodekso reikalavimai dėl darbuotojų darbo ir poilsio laiko paskirstymo.

Įmonės vadovas turi teisę savo nuožiūra skirti darbuotoją, kuris pildys darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Žiniaraštis gali būti pildomas ranka arba kompiuteriu.

Svarbu, kad žiniaraštis būtų pildomas kiekvieną dieną ir bet kada, atėjus tikrintojams, būtų pateiktas (atspausdintas). Šiame straipsnyje aptarsime pagrindinius darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo reikalavimus.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. 1 d. 8 punktas įpareigoja darbdavį organizuoti darbuotojų dirbto darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą. Žiniaraščio forma ir jos pildymo tvarka patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 "Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Tvarkos aprašas).

Kiekvieno mėnesio pradžioje į darbo laiko apskaitos žiniaraštį surašomi visų įmonės sąrašuose esančių darbuotojų vardai, pavardės, jų pareigos (profesija, kvalifikacinė kategorija). Ši norma leidžia daryti išvadą, kad darbo laiko apskaitos žiniaraštyje apskaitomas tik darbuotojų, t. y. asmenų, su kuriais yra sudarytos darbo sutartys, darbo laikas. Asmenų, vykdančių veiklą pagal kitokias sutartis (pavyzdžiui, rangos, autorinę, praktinio mokymo), dirbtas laikas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje neapskaitomas. Į darbo laiko apskaitos žiniaraštį turi būti įtraukti visi įmonės sąrašuose esantys darbuotojai, taigi ir tie, kurie atlieka privalomąją karinę tarnybą arba yra išleisti vaiko priežiūros atostogų, neatvykę į darbą dėl pravaikštos ir pan. Jeigu darbuotojas vienoje įmonėje dirba pagal kelias darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje jo darbo laikas žymimas pagal kiekvieną darbo sutartį atskirai.

Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje reikia nurodyti darbo grafiko numerį, išskyrus atvejus, kai įmonėje naudojamas vienas darbo grafikas. Būtinybė sudaryti darbo grafikus numatyta Darbo kodekso (toliau – DK) 147 straipsnyje. Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku. Darbo grafikai skelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo (DK 147 str. 3 d.). DK 147 straipsnyje nepasakyta, kurioms darbuotojų kategorijoms reikia sudaryti darbo grafiką. Galima drąsiai teigti, kad darbo grafiką privaloma sudaryti darbuotojams, dirbantiems ne visą ar sutrumpintą darbo laiką, pamaininiams, naktiniams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą darbuotojams. Kitiems darbuotojams, dirbantiems normalios trukmės darbo laiką (8 val. per dieną, 40 val. per savaitę, su dviem poilsio dienomis šeštadienį ir sekmadienį), praktikoje darbo grafikai kiekvieną mėnesį nesudaromi. Tačiau tokiu atveju vis tiek turi būti koks nors įmonės vidaus dokumentas, kuriame būtų apibrėžta darbuotojų kasdienio darbo pradžia ir pabaiga, pertraukos. Atkreiptinas dėmesys, kad, tiek sudarant darbo grafikus, tiek nustatant darbo dienos pradžią ir pabaigą įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklėse, būtina numatyti specialias pertraukėles darbuotojams, dirbantiems kompiuteriu. Vėliau aptarsime, kaip šios pertraukėlės turi būti apskaitomos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

 1 2 3 


Dalinkitės:
Google +1

Jūs neseniai lankėtės šiuose Verslo Bangos puslapiuose:
 Paieška
 
Prisijunkite
El. paštas
Slaptažodis
 
Biuro administravimas
2007 m. Nr. 9
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas
Pasirinkite nr.
Biuro administravimas
© 2001-2012 UAB "Report LT" | Portalą redaguoja: Rūta Trainytė, tel. 8 616 19424, el. paštas redakcija@verslobanga.lt | Reklama "Verslo bangoje" | RSS