Atspausdinta iš Bangos - http://www.verslobanga.lt/

Valstybė / Nr. 11 »
Kitas investavimo būdas - pasirinkti perspektyvią ūkio šaką
Mindaugas Vaičiulis, atestuotas finansų analitikas (CFA), FAA valdybos narys

Pasaulyje vis populiarėja nuomonė, kad investuojant į akcijas svarbu pasirinkti perspektyvias ūkio šakas, o ne tik valstybes ar regionus, tačiau Lietuvoje šiuo aspektu savo investicijas formuoja dar retas gyventojas. Sektorinės investicijos leidžia tikslingiau siekti asmeninių investuotojo tikslų, kad ir kokie jie būtų, uždirbti didesnį pelną ar išvengti per didelės rizikos.

Kuo naudingas sektorinis investavimas?

Akcijų analitikai vis daugiau dėmesio skiria perspektyvių ūkio šakų paieškai, nes didžiosios bendrovės tampa vis globalesnės. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) produktus kurianti bendrovė juos gamina Kinijoje ir Meksikoje, o parduoda JAV ir Europoje. Investuojant į tokią bendrovę tampa nebesvarbu, kurios valstybės biržoje jos akcijomis prekiaujama.

Įprasta investicijas į akcijas paskirstyti į keletą geografinių regionų ar valstybių, t. y. diversifikuoti, taip pat sumažinant investavimo riziką. Bet dėl glaudesnių verslo ryšių visame pasaulyje ir pasaulėjančių įmonių šis rizikos sumažinimo būdas tampa ne toks veiksmingas. Skirtinguose regionuose esančios valstybės gali būti labai priklausomos nuo vieno ir to paties veiksnio. Pavyzdžiui, Rusijos, Brazilijos ir Norvegijos akcijų fondų portfelis būtų prasto diversifikavimo pavyzdys, nes šios akcijų rinkos labai stipriai priklauso nuo energetikos ir kitų žaliavų kainų.

Investuojant pagal ūkio šakas išgryninama investicijų rezultato priklausomybė nuo tam tikrų ekonomikos ar socialinių veiksnių, taigi lengviau prognozuoti tos šakos akcijų reakciją į palankius ar nepalankius įvykius. Jeigu investuotojas siekia sumažinti riziką, jam reikia investuoti ne tik į keletą regionų, bet ir į keletą "skirtingai besielgiančių" ūkio sektorių. Ir atvirkščiai, jeigu siekiama didžiausio pelningumo ir nevengiama didelės rizikos, galima koncentruotai investuoti į vieną ar kelis ciklinius ūkio sektorius.

Ciklinės ir saugiosios ūkio šakos

Ūkio šakos į ciklines (angl. cyclicals) ir saugiąsias (angl. defensive) skirstomos pagal tai, kaip atitinkamos šakos akcijos paprastai reaguoja į ekonomikos ciklus. Ciklinių akcijų kainos šokinėja gerokai stipriau ir daugmaž atkartoja ekonomikos ciklo tendencijas: sparčiai auga, kai auga ekonomika, ir labiausiai nukenčia, kai ekonomika patiria sąstingį.

Saugiųjų ūkio šakų akcijos stabilesnės nei ciklinių: jos paprastai uždirba mažiau gerais laikais, bet yra atsparesnės ekonomikos nuosmukiams. Saugiosiomis ūkio šakomis laikomos komunalinių paslaugų, energetikos, sveikatos priežiūros, kasdienių prekių bendrovės. Kitos ūkio šakos stipriai priklauso nuo bendro ekonomikos pulso ir laikomos ciklinėmis.

Ciklinės ūkio šakos Saugiosios ūkio šakos
Informacinės technologijos Komunalinės paslaugos
Telekomunikacijos Energetika
Finansai Sveikatos priežiūra
Nebūtiniausios prekės Būtiniausios prekės
Žaliavos
Pramonė

Suprantama, kad būtiniausios prekės perkamos ir komunalinėmis paslaugomis naudojamasi net ir sunkiais laikais. Bet noras įsigyti naują automobilį kyla tada, kai gyventojai uždirba daug ir pinigų pirkiniams galima pasiskolinti su žemomis palūkanomis, o taip būna spartaus ekonomikos augimo ciklo fazėje.

Paveiksle pateikti Europos ciklinių ir saugiųjų ūkio šakų indekso svyravimai nuo euro įvedimo 1999 m. sausio 1 dieną. Šis dirbtinis indeksas apskaičiuotas kaip aritmetinis atitinkamų ūkio šakų indeksų vidurkis.

Europos ciklinių ir saugiųjų ūkio šakų akcijų pelningumasŠaltiniai: "Bloomberg", MSCI

Koks jūsų pelno ir rizikos apetitas?

Akivaizdu, kad ciklinių šakų akcijų "indeksas" šokinėja labiau. Vos per vienerius metus "margas" ciklinių akcijų portfelis gali uždirbti 57 proc. pelną (kaip buvo 1999 m.) arba prarasti 37 proc. vertės (kaip 2002 m.).

Europos saugiųjų ūkio šakų dirbtinis indeksas geriausiais 2005 m. uždirbo 25 proc. pelną, bet blogiausiais 2002 m. patyrė ir mažesnį 21 proc. nuostolį. Todėl pasirenkant sektorių reikia apsispręsti dėl savo pelno ir rizikos apetito, t. y. apsibrėžti norimo pelno ir toleruotino nuostolio dydį.

Analizuodami pelningiausias ir nepelningiausias Europos ūkio šakas praeityje, pastebime, kad dažniausiai investavimo teorija pasitvirtina praktiškai: jeigu ciklinis sektorius pirmauja, tai vienas iš saugiųjų pasirodo prasčiausiai. Kai ekonomika sparčiai auga – cikliniai dažniausiai priekyje, kai ekonomikos augimas sulėtėja – kuris nors ciklinis sektorius atsiduria gale.

Pelningiausios ir nepelningiausios Europos ūkio šakos 1999–2007 metais

Rausvos – ciklinės ūkio šakos, žalios – saugiosios.


Šaltiniai: "Bloomberg", MSCI

Minėtos taisyklės išimtis galėtume paaiškinti tam tikrų sektorių specifika. Pavyzdžiui, nepaisant itin nervingo 2007 m. antrojo pusmečio, praėjusieji metai buvo pelningi Europos akcijoms. Todėl nenuostabu, kad pirmauja ciklinis žaliavų sektorius. O labiausiai atsiliko irgi ciklinis finansų sektorius, nes būtent jis patyrė didžiausius nuostolius dėl JAV įsiplieskusios padidintos rizikos būsto paskolų krizės.

Informacinių technologijų (IT) akcijų burbulas investuotojams yra gera istorijos pamoka, parodanti, kad investuojant į vieną ūkio šaką netgi Vakarų Europoje per vienerius metus galima uždirbti 141 proc. pelną, tačiau vėliau sekęs trejų metų nuosmukis suvalgė 80 proc. IT akcijų vertės. Taigi 1999 m. pradžioje investavus 10 tūkst. eurų į Europos IT sektorių, po vienerių metų suma jau būtų išaugusi iki 24 tūkst. eurų. Deja, šios investicijos po dar trejų metų – 2002 m. pabaigoje – būtų vertos jau tik 4,9 tūkst. eurų.

Tokių didelių staigmenų (gerąja ir blogąja prasme) neverta tikėtis investavus į vieną iš saugiųjų ūkio šakų. Per vienerius kalendorinius metus tarp saugiųjų didžiausią 34 proc. pelną uždirbo Europos komunalinių paslaugų sektorius (2006 m.), o didžiausią 28 proc. nuostolį patyrė sveikatos priežiūros sektorius (2002 m.). Įdomu, kad per pastaruosius penkerius metus saugiojo komunalinių paslaugų sektoriaus akcijos vidutiniškai uždirbo po 22,7 proc. pelno kasmet ir tik vos atsiliko nuo pelningiausio Europoje per penkerius metus ciklinio žaliavų sektoriaus, uždirbusio 22,9 proc. pelną kasmet. Taigi 2003 m. pradžioje į komunalinių paslaugų bendroves investuota 10 tūkst. eurų suma po penkerių metų, 2007 m. pabaigoje, būtų išaugusi iki 27,8 tūkst. eurų.

Kaip išnaudoti skirtingų sektorių specifiką?

Supratimas, kaip kuri ūkio šaka reaguoja į įvairius veiksnius, padeda investuotojui suformuoti akcijų portfelį, geriau atitinkantį investuotojo pelno ir rizikos apetitą. Neramiai akcijų rinkose prasidėję 2008 m. verčia dar kartą permąstyti pelno tikslus ir rizikos toleranciją.

Nėra vienos nuomonės, kokio masto poveikį pasaulio ekonomikai turės 2007 m. viduryje išryškėjusi JAV nekilnojamojo turto paskolų krizė. Jei JAV ekonomikos sulėtėjimas užsitęstų, tai turėtų neigiamą poveikį daugeliui akcijų rinkų. Saugiosios ūkio šakos tokiu atveju nukentėtų mažiau, o kai kurios iš jų galbūt vis tiek uždirbtų pelno investuotojams. Kito scenarijaus šalininkai, tikintys, kad ryžtingi JAV centrinio banko veiksmai mažinant palūkanų normas neleis JAV ekonomikai per daug "atšalti", ir toliau turėtų rinktis ciklines ūkio šakas, nes pasitvirtinus optimistinėms prognozėms jos gali uždirbti didžiausią pelną.

Lietuvoje dar nėra gausaus pasirinkimo viešai platinamų akcijų fondų, investuojančių į konkrečią ūkio šaką, kurie prieinami tūkstantį kitą investuojančiam gyventojui. Tačiau investuojant didesnes sumas per asmeninius bankininkus atsiveria didžiulis pasirinkimas neviešai platinamų užsienio fondų. Užsienyje galima pasirinkti viso pasaulio, JAV, Europos ar kitų regionų konkrečios ūkio šakos fondą. Verta atsiminti, kad pasirinkus pasaulio sektorinį fondą jame apie pusė investicijų gali sudaryti JAV akcijos. Tai reiškia, kad fondo uždarbį litais lems dar ir JAV dolerio kurso svyravimai.

Žurnalas "Valstybė"