Verslo banga
Įmonių naujienos Renginiai Žinių bankas BLOG'as Verslo žurnalai Mano nustatymai
 Portalas turintiems tikslą.Rugsėjo 2, trečiadienis 
 Straipsnių sąrašas
 Naujausi straipsniai
 Populiariausi straipsniai
Vadovas
2012 m.
Apsisukime 360 laipsnių
Prekės ženklo asmeniškumas
Parodų marketingas arba kaip tinkamai pasiruošti parodai
Šokiruojanti reklama. Ar tinka ji verslui?
Artėjantis akcininkų susirinkimas - įprasta, bet atsakinga procedūra
NK Verslas
Nr. 9
"Hansabankas" - prieš Vilniaus banką: kas laimės?
Priešas užnugaryje? Kaip susikalbėti su savo IT departamentu
Pagedusios investicijos: kodėl Lietuvos įmonės negauna naudos iš IT?
Nepaisant valdžios pastangų, IT rinka auga
Tikroji el. komercija įsibėgėja
Strategai ir konsultantai verslo mokymuose
Buriavimas rinkos štilyje
Kaip apsukti milijardą
Kaip Lietuvos valdininkai su politikais agituoja prieš Europos Sąjungą
Niekuomet mums investicijų nebus per daug
Konsultantė su niuansais
Warrenas Buffettas - gyva akcijų rinkos legenda
Metas tingėti Karibų jūros pakrantėje
Terminuota darbo sutartis

2002-03-22
Teisininkas gerietis
spausdinti>


 
Kartais būna situacijų, kai su darbuotoju reikia sudaryti terminuotą darbo sutartį, kadangi neterminuotos sutarties sudaryti dėl vienų ar kitų priežasčių nenorima ar negalima. Tačiau tenka atsiminti, kad įstatymai numato tam tikras sąlygas, susijusias su terminuotų darbo sutarčių sudarymu, ir ne visada yra leidžiama tokias sutartis sudaryti.

Dabar, kai rašomas šis straipsnis (2002 m. kovo 21 d.), Seimas jau yra priėmęs darbo sutarties įstatymo pakeitimus, susijusius su terminuotų darbo sutarčių sudarymu, kurie dar nėra įsigalioję, tačiau į juos bus atsižvelgta komentuojant kai kurias įstatymo nuostatas, susijusias su terminuotomis darbo sutartimis.

Kada leidžiama sudaryti terminuotą darbo sutartį

Atsižvelgiant į Seimo priimtus darbo sutarties įstatymo pakeitimus, kurie įsigalios kai tik juos pasirašys Prezidentas ir jie bus oficialiai paskelbti "Valstybės žiniose", terminuotą darbo sutartį bus galima sudaryti tokiais atvejais:

  1) kai darbas yra nenuolatinio pobūdžio. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog joks teisės aktas nenustato, kada darbas yra nuolatinio ir kada nenuolatinio pobūdžio. Tačiau manau, kad pagrindinis darbo laikinumo požymis yra tas, kad pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, nei tas pats, nei joks kitas darbuotojas nėra priimamas į tokias pačias pareigas iš karto, t. y. pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai išnyksta ir atitinkama pareigybė. Žinoma, tai neturėtų būti kliūtis, praėjus tam tikram laiko tarpui po terminuotos darbo sutarties pasibaigimo, sudaryti naują terminuotą darbo sutartį, kai vėl atsiranda poreikis priimti darbuotoją į tokias pačias pareigas. Svarbu, kad būtų aišku, jog darbas yra nenuolatinio pobūdžio;

  2) su darbuotojais, kuriuos pagal įstatymus skiria į darbą renkamieji organai, darbo sutartis sudaroma tų renkamųjų organų įgaliojimų (kadencijos) laikui. Pavyzdžiui, kai uždarojoje akcinėje bendrovėje yra sudaroma valdyba, kuri skiria generalinį direktorių, darbo sutartis su tokiu skiriamu generaliniu direktoriumi gali būti sudaroma valdybos kadencijos laikui;

  3) kai darbas yra nuolatinio pobūdžio, tačiau terminuotą darbo sutartį sudaryti leidžiama pagal galiojančius įstatymus.
Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog pagal iki šiol galiojusią darbo sutarties įstatymo redakciją terminuotą darbo sutartį buvo leidžiama sudaryti ir tais atvejais, kai darbas yra nuolatinio pobūdžio ir darbuotojas pats pageidauja sudaryti terminuotą darbo sutartį. Tačiau paskutinieji darbo sutarties įstatymo pakeitimai (šio straipsnio rašymo metu dar neįsigalioję) panaikino galimybę sudaryti terminuotą darbo sutartį tokiais atvejais.

Dabar bus draudžiama sudaryti terminuotą darbo sutartį, kai darbas yra nuolatinio pobūdžio net ir tais atvejais, kai darbuotojas to prašo. Liks tik vienintelis atvejis, kai yra leidžiama sudaryti terminuotą darbo sutartį, kai darbas yra nuolatinio pobūdžio – jeigu tokia galimybė konkrečiais atvejais yra numatyta konkrečiuose įstatymuose.

Net ir tais atvejais, kai darbuotojas norės ar jam pačiam bus naudinga sudaryti terminuotą darbo sutartį, tai padaryti bus draudžiama. Kyla klausimas – kieno interesus saugos tokia nuostata? Panašu, kad niekieno.

Terminuotos darbo sutarties termino nustatymas

Tais atvejais, kai yra leidžiama sudaryti terminuotą darbo sutartį, jos terminas negali būti ilgesnis kaip penkeri metai. Šis terminas turi būti nurodytas darbo sutartyje ir gali būti apibrėžiamas keliais būdais:

  1) iki tam tikros kalendorinės datos, kuri nurodoma terminuotoje darbo sutartyje;

  2) iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo (pavyzdžiui, tam tikro darbo užbaigimas, nustatytos užduoties įvykdymas, laikinai nesančio darbuotojo grįžimas į darbą ir pan.);

  3) kai darbuotoją skiria į darbą renkamieji organai – tų renkamųjų organų kadencijos (įgaliojimų) laikui.
Tais atvejais, kai darbo sutartyje terminas yra nenurodytas ar nustatytas netinkamai, laikoma, jog darbo sutartis yra neterminuota.

Terminuotos darbo sutarties pasibaigimas ir termino pratęsimas

Pagal šio straipsnio rašymo metu galiojančius įstatymus, pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys turi teisę atleisti darbuotoją iš darbo. Nė vienai iš šalių to nepadarius, darbo sutartis tampa neterminuota ir ją galima nutraukti tik bendraisiais darbo sutarties nutraukimo pagrindais, kurie bus aptariami vėlesniuose mano straipsniuose.

Būtent dėl pastarosios aplinkybės yra labai svarbu teisingai įforminti terminuotos darbo sutarties pasibaigimą.

Praktikoje neretai terminuotos darbo sutarties pasibaigimas yra įforminamas kitą dieną po jos termino pasibaigimo. Tačiau tai nėra teisinga. Terminuotos darbo sutarties pasibaigimą vėliausiai reikia įforminti paskutinę jos termino darbo dieną.

Reikėtų atsiminti, jog kitą dieną po terminuotos darbo sutarties termino pabaigos, ši sutartis jau yra neterminuota ir jos negalima nutraukti dėl to, kad pasibaigė jos terminas.

Norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną įstatymų nelabai aiškiai aptartą situaciją – terminuotos darbo sutarties termino pratęsimą. Ir nors įstatymai tokios situacijos beveik neaptaria, praktikoje egzistuoja galimybė pratęsti terminuotos darbo sutarties terminą, nustatant kitą jos termino pabaigą.

Tai reikia taip pat padaryti ne vėliau kaip paskutinę terminuotos darbo sutarties termino darbo dieną. Tokiu atveju ši darbo sutartis netampa neterminuota, o išlieka terminuota ir galioja iki naujo termino pabaigos. Pasibaigus tokiam pratęstam terminui, galioja visos aukščiau išdėstytos taisyklės dėl darbo sutarties nutraukimo.

Naujos įstatymo nuostatos

Be abejo, būtina tarti keletą žodžių apie paskutiniuosius darbo sutarties įstatymo pakeitimus. Kai įsigalios naujieji darbo sutarties įstatymo pakeitimai, pasibaigus visų iki šių pakeitimų įsigaliojimo sudarytų terminuotų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbams terminui, darbuotojas turės teisę pasirinkti – tęsti darbą (tokiu atveju darbo sutartis taptų neterminuota) ar nutraukti darbą, kas reikštų darbo sutarties pasibaigimą pasibaigus jos terminui.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog darbdaviui nėra suteikiama jokia teisė nutraukti nuolatinio pobūdžio darbams sudarytą terminuotą darbo sutartį pasibaigus jos terminui. Nenoriu vertinti šios nuostatos legalumo ir prasmingumo, tačiau panašu, kad įstatymų leidėjas bando pritaikyti įstatymą atgal – t.y. santykiams, susiklosčiusiems iki pakeitimų įsigaliojimo, kas mažų mažiausiai prieštarauja bendriesiems teisės principams.

Ir dar vienas dalykas – pagal šiuo metu galiojantį įstatymą darbuotojas neturi teisės nutraukti terminuotą darbo sutartį savo pareiškimu. Įsigaliojus naujiems darbo sutarties įstatymo pakeitimams darbuotojui atsiras galimybė bet kada nutraukti terminuotą darbo sutartį įspėjus darbdavį apie tai prieš 14 dienų. Panašu, kad ir čia įstatymų leidėjai perlenkė lazdą.


Dalinkitės:
Google +1

Jūs neseniai lankėtės šiuose Verslo Bangos puslapiuose:
 Paieška
 
Prisijunkite
El. paštas
Slaptažodis
 
Patarimai
Kaip tobulinti verslą
Prekių ženklo įkeitimas
Nuomojatės komercines patalpas (1): į ką atsižvelgti jas renkantis
Nuomojatės komercines patalpas (2): kaip sutarti dėl kainos
Nuomojatės komercines patalpas (3): nuomos sutartis
Būsto nuomos rinkoje artėja štilis, tačiau neilgam
"Titanikas 2": skęstanti nekilnojamojo turto rinka atsitrenkė į krizės ledkalnį
NT apžvalga: grįžtame į 2003-iuosius
Naujas seno buto veidas
Keletas minčių apie individualių įmonių (fizinių asmenų) bankrotą
Kaip apginti savo interesus teisme
Kaip ginamos vartotojo teisės?
Kur kreiptis dėl vartotojų teisių pažeidimų?
Ką daryti įsigijus nekokybišką gaminį
Kaip iškeldinti iš buto "bomžą" (1)
Kaip iškeldinti iš buto "bomžą" (2): teisininko komentaras
Ar lengva prisiteisti neturtinę žalą
Teisingos skyrybos
Ką daryti tapus nusikaltimo auka?
Ar įmanoma už neteisėtus veiksmus priversti atsakyti valstybę? (1)
Ar įmanoma už neteisėtus veiksmus priversti atsakyti valstybę (2)
Neturtinės žalos atlyginimo įstatymai
Sprendimas už akių
Viešieji pirkimai: ar Europos Sąjungos tvarka ką nors pakeis?
Naujovės antstolių veikloje
Turto vertinimui keliama reikalavimų kartelė
Verslininkai irgi tėvai
Įsigalioja privalomas akcijų pardavimas
Apie neblaivumą darbe
Kokiu būdu nutraukti santuoką?
Įmonės dokumentų tvarkymas
Ką reikia žinoti apie sutartis
Preliminarioji sutartis
Preliminarioji sutartis: nevykdymo pasekmės
Derybų principai ir dokumentai
Transporto priemonių nuoma ir panauda
Prokūra
Force majeure
Sutartis sudarančiųjų teisės bus apgintos
Vertikalių susitarimų įtaka konkurencijai
Nekilnojamojo daikto pirkimas - pardavimas
Konfidencialūs dokumentai
Laikas pakeisti senus bendrovės įstatus
Ką reikia žinoti kreipiantis į teismą
Bankrotas (1): akistata su realybe
Bankrotas (2): kalnai dokumentų
Bankrotas (3): bylos iškėlimas
Pataria teisininkas: kada reikalinga teisininko pagalba
Pataria praktikas: kada reikalinga teisininko pagalba
Pataria teisininkas: naujasis civilinis kodeksas
Pataria praktikas: naujasis civilinis kodeksas
Pataria teisininkas: juridiniai asmenys po naujojo kodekso priėmimo
Pataria praktikas: juridiniai asmenys po naujojo kodekso priėmimo
Teismo išlaidų draudimas
ES teisės reikšmė jūsų verslui
Atsiranda daugiau priemonių paveikti skolininkus
Tapę privačiais antstoliai siūlo naujų paslaugų
Reikia informacijos apie konkurentą?
Juridinio asmens pavadinimo apsauga
Europos bendrovė
Ar tinkamai sudarote autorines sutartis?
Autorinės sutartys ir mokesčiai
Dažniausiai užduodami klausimai apie autorines sutartis
Naujas autorių teisių įstatymas
Interneto svetainė - meno kūrinys?
Kiek sričių gali apimti prekės ženklas?
Prekių ženklų vardai: kuo didingiau - sėkmingiau?
Prekių ženklo apsauga (1)
Prekių ženklo apsauga (2)
Ženklo registravimas: pataria teisininkas
Ženklo registravimas: praktiniai aspektai
Prekių ženklai kaip kovos su konkurentais priemonė
Plačiai žinomi prekių ženklai
Prekių ženklo licencinė sutartis
Falsifikatus galima stabdyti ant sienos
Brangiausi prekiniai ženklai
Nacionaliniai alaus virimo ypatumai
Darbuotojų atleidimas: pagrindinės Darbo kodekso naujovės
Darbuotojų atleidimas iš darbo (1): drausminės nuobaudos skyrimas
Darbuotojų atleidimas iš darbo (2): savo noru?..
Darbuotojų atleidimas iš darbo (3): o gal susitarti?
Darbuotojų atleidimas iš darbo (4): be įspėjimo
Darbuotojų atleidimas iš darbo (5): šiurkštūs pažeidimai
Atostogų reglamentavimo naujovės Darbo kodekse
Administracijos vadovo darbo santykių ypatumai
Darbuotojas - būsimas konkurentas
Konkurencijos draudimo sutartys
Ką reikia žinoti norint perduoti bendrovės akcijas
Ar Lietuvoje egzistuoja materialios akcijos?
Jei akcijas dalijasi keli akcininkai
Akcininkų teises lemia akcijų paketo dydis
Didieji akcininkai valdo
Akcininkų konfliktų galima išvengti
Darbo teisė
Darbuotojų atleidimas: pagrindinės Darbo kodekso naujovės
Naujienos
LGPA projekto akcentas - įmonių darbuotojų kompetencijų kėlimas
Draudimo įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių
Lietuvos nacionalinė židinių-dūmtraukių montuotojų asociacija įgyvendina ESFA fondo agentūros paremtą projektą "Židinių ir dūmtraukių montavimu užsiimančių įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių"
10x15 cm nuotraukų spauda - už 9 ct!
Patentinės informacijos savaitė PATINFO 2013
Automobilis su pažeistu stiklu aplenks draudikus ir keliaus tiesiai į stiklų keitimo įmonę
Ūkio banko turto vertinimas baigtas, opcionų pardavimo procesui kliūčių nebeliko
Į Rusiją neįleistais pieno produktais nuo kitos savaitės prekiaus "Iki"
"Maxima" tiesia pagalbos ranką Lietuvos pieno perdirbėjams
Atšaukiamas nuodugnios patikros režimas Lietuvos pasienyje
daugiau  
© 2001-2012 UAB "Report LT" | Portalą redaguoja: Rūta Trainytė, tel. 8 616 19424, el. paštas redakcija@verslobanga.lt | Reklama "Verslo bangoje" | RSS