Verslo banga
Įmonių naujienos Renginiai Žinių bankas BLOG'as Verslo žurnalai Mano nustatymai
 Portalas turintiems tikslą.Rugsėjo 4, penktadienis 
 Straipsnių sąrašas
 Naujausi straipsniai
 Populiariausi straipsniai
Vadovas
2012 m.
Apsisukime 360 laipsnių
Prekės ženklo asmeniškumas
Parodų marketingas arba kaip tinkamai pasiruošti parodai
Šokiruojanti reklama. Ar tinka ji verslui?
Artėjantis akcininkų susirinkimas - įprasta, bet atsakinga procedūra
NK Verslas
Nr. 9
"Hansabankas" - prieš Vilniaus banką: kas laimės?
Priešas užnugaryje? Kaip susikalbėti su savo IT departamentu
Pagedusios investicijos: kodėl Lietuvos įmonės negauna naudos iš IT?
Nepaisant valdžios pastangų, IT rinka auga
Tikroji el. komercija įsibėgėja
Strategai ir konsultantai verslo mokymuose
Buriavimas rinkos štilyje
Kaip apsukti milijardą
Kaip Lietuvos valdininkai su politikais agituoja prieš Europos Sąjungą
Niekuomet mums investicijų nebus per daug
Konsultantė su niuansais
Warrenas Buffettas - gyva akcijų rinkos legenda
Metas tingėti Karibų jūros pakrantėje
Apskaitos standartai

2003-06-17
Algimanta Ščiglinskienė, Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė
spausdinti>


 
Alytaus verslo konsultacinis centras, vykdydamas informacinį projektą "Alytaus SVV įmonių verslumo sąlygų gerinimas per verslo informacinių-konsultacinių – mokymo paslaugų plėtrą 2003", siūlo subsidijuojamus (50 proc.) mokymus:

  • "Apskaitos ir mokesčių pradžiamokslis" – 50 val.;
  • "Investicinių projektų rengimas pagal ES reikalavimus ir jų vertinimo metodai" - 32 val.;
  • "Įmonės personalo veiklos tobulinimas" - 16 val.
Taip pat kartu su LR Apskaitos institutu gegužės 21 d. pradėjome "Apskaitos standartų" seminarų ciklą – viso aštuoni seminarai. Šių seminarų metu buhalteriai supažindinami su verslo apskaitos standartais, jų taikymu praktikoje.

Seminarų metu bus pateikti praktiniai pavyzdžiai, sprendžiamos sudėtingesnės apskaitos situacijos, pateikiami naujų finansinės atskaitomybės formų pildymo pavyzdžiai. Jums paskaitas skaitys Lietuvos respublikos apskaitos instituto darbuotojai, kurie tiesiogiai dalyvauja verslo apskaitos standartų projektų rengime: direktorė, atestuota auditorė p. Laimutė Kazlauskienė ir Instituto vyr. apskaitos ekspertas, atestuotas auditorius p. Jaunius Simonavičius.

Kam reikalingi apskaitos standartai?

Dažnai įmonės rengdamos finansinę atskaitomybę vadovaujasi mokesčių apskaičiavimą reglamentuojančiomis taisyklėmis, todėl (nors mokesčiai būna apskaičiuoti teisingai) finansinė atskaitomybė neparodo tikros įmonės finansinės būklės ir jos veiklos rezultatų. Taip yra dėlto, kad apskaičiuojant mokesčius yra nepripažįstamos kai kurios sąnaudos arba taikomos tam tikros lengvatos.

Finansinės atskaitomybės informacijos vartotojai nori žinoti, kokia yra tikroji įmonės finansinė būklė, todėl atsirado poreikis finansinę atskaitomybę sudaryti vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Priėmus 3 naujus apskaitą reglamentuojančius įstatymus - LR buhalterinės apskaitos įstatymą, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, LR įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymą, buvo pareikšta aiški nuostata, kad apskaitą privaloma tvarkyti pagal Tarptautinius apskaitos standartus ir Verslo apskaitos standartus.

Buhalterinės apskaitos įstatymas numato trijų rūšių apskaitos standartų taikymą Lietuvos įmonėse. Pirmiausia tai tarptautiniai apskaitos standartai (nuo 2003 metų jie vadinasi tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai). Šiuos standartus rengia ir išleidžia Tarptautinė apskaitos standartų taryba.

Kaip Apskaitos standartų taikymas pakeis buhalterių darbą?

Apskaitą pagal Tarptautinius ir Verslo apskaitos standartus pradėsime tvarkyti nuo 2004 m. sausio 1 d. Tai nebus labai didelis perversmas apskaitos sistemoje, tačiau pasikeitimų yra nemažai. Visų pirma verslo apskaitos standartuose bus aprašyti tie apskaitos klausimai, kurie iki šiol iš viso niekur nebuvo aprašyti. Mūsų nuomone, verslo apskaitos standartų atsiradimas palengvins buhalterio darbą, tačiau, kad taip atsitiktų, reikia gerai išstudijuoti, kas gi rašoma apskaitos standartuose.

Norėtume atkreipti buhalterių dėmesį į tai, kad apskaitos standartus reikia studijuoti jau 2003 metais, nes 2004 metais sausio 1 d. jau reikės juos taikyti. Sudarant 2004 metų finansinę atskaitomybę bus pateikiami 2004 ir 2003 metų duomenys. Tam, kad informacija būtų palyginama, 2003 metų atskaitomybės duomenys turės būti koreguojami verslo apskaitos standartų nustatyta tvarka.

Įmonėms, kurios naudoja kompiuterines apskaitos programas, reikėtų peržiūrėti, ar nereikės patikslinti turimas programas. Įmonės, kurios turi kitų įmonių akcijų arba pačios yra kontroliuojamos kitų įmonių, turėtų susipažinti su konsoliduotos atskaitomybės sudarymo tvarka, investicijų į asocijuotas įmones apskaita ir jau 2003 metais padaryti atitinkamus sąskaitų plano ir apskaitos politikos papildymus, kad galėtų sukaupti konsoliduotai atskaitomybei sudaryti reikalingą informaciją.

Tarptautiniai apskaitos standartai išleidžiami anglų kalba. Šiais metais išleistas 2002 metų knygos vertimas į lietuvių kalbą. Tarptautinius apskaitos standartus lietuvių kalba galima įsigyti tik Apskaitos institute. Apskaitos institutas yra sudaręs sutartį su Tarptautine apskaitos standartų taryba dėl teisės išversti ir išleisti tarptautinius apskaitos standartus. Tarptautinių apskaitos standartų knygoje - beveik 2000 puslapių, jos kaina 300 litų.

Verslo apskaitos standartus rengia ir išleidžia apskaitos institutas. Jau parengtas 21 verslo apskaitos standartas, iš kurių 11 yra patvirtinta, o kiti yra šiuo metu svarstomi ir bus patvirtinti iki metų pabaigos.

LR Apskaitos instituto įkūrimo tikslas ir darbai

LR apskaitos institutas įsteigtas 2002 metais, įgyvendinant LR buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas. Apskaitos institutas yra ne pelno siekianti įstaiga, įsteigta pagal viešųjų įstaigų įstatymą. Jos dalininkai ir steigėjai yra Finansų ministerija, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos lizingo asociacija, Nacionalinė bankroto administratorių asociacija, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija, Lietuvos auditorių rūmai ir audito įmonės: UAB "Ernst & Young", UAB "KPMG", UAB "More Stephens Vilnius", UAB "Audista", UAB "PriceWaterhouseCoopers", UAB "Provisus", UAB "Pačiolio auditoriai".

Apskaitos instituto dalininkų skaičius neribotas, jais gali tapti ir kitos audito ir apskaitos paslaugas teikiančios įmonės. Instituto įstiegimo tikslas įkurti nepriklausomą apskaitos standartų rengimo instituciją. Panašios apskaitos standartų rengimo institucijos yra daugumoje ES valstybių, o kuriose dar nėra - jos yra kuriamos. Pagrindinė Apskaitos instituto funkcija yra verslo apskaitos standartų rengimas, išleidimas ir jų taikymo praktikoje aiškinimas.

Kur rasti informaciją apie verslo apskaitos standartus

Tiek patvirtintus verslo apskaitos standartus, tiek ir jų projektus galima surasti Instituto internetinėje svetainėje adresu http://www.apskaitosinstitutas.lt, čia jais galima nemokamai naudotis. Metodinės rekomendacijos interneto svetainėje nėra skelbiamos, nes jos nėra privaloma standarto dalis. Metodinės rekomendacijos yra pagalba buhalteriui, nurodant, kaip standartų nuostatas galima praktikoje pritaikyti.

Tiems, kurie nori įsigyti ir metodines rekomendacijas, Institutas išleido segtuvą "Verslo apskaitos standartai ir metodinės rekomendacijos". Metodinės rekomendacijos platinamos išankstinės prenumeratos būdu.

Užsiprenumeravusiems standartų taikymo metodines rekomendacijas taip pat nemokamai pridedami ir patys verslo apskaitos standartai. Šiuo metu dar ne visiems verslo apskaitos standartams parengtos metodinės rekomendacijos. Svarstymo stadijoje yra 6 metodinių rekomendacijų projektai, likusieji dar rašomi, tačiau visi 11 bus išleisti iki 2003 metų pabaigos. 2003 metais priimtiems apskaitos standartams metodinės rekomendacijos bus išleistos 2004 metais, jas bus galim užsiprenumeruoti 2003 metų pabaigoje. Apskaitos instituto išleistos metodinės rekomendacijos bus platinamos tik Apskaitos institute.

Verslo apskaitos standartų įsigaliojimas buvo atidėtas, 2003 metus skiriant apskaitos standartų studijavimui ir pasirengimui juos taikyti. Įmonių vadovai ir buhalteriai turėtų suprasti, kad jeigu jie nesidomės naujovėmis, konkurencinėje kovoje pralaimės. Jie turi skaityti ir gilintis, nes rinkos ekonomikoje yra daug naujovių.


Dalinkitės:
Google +1

Jūs neseniai lankėtės šiuose Verslo Bangos puslapiuose:
 Paieška
 
Prisijunkite
El. paštas
Slaptažodis
 
Patarimai
Kaip tvarkyti pinigus
Apyvartinio kapitalo valdymas (1)
Alternatyvūs verslo ir investicijų finansavimo šaltiniai
"Mezzanine" finansavimas
Faktoringo operacijos
Apyvartinio kapitalo valdymas (2)
"Tikrieji" kaštai: ar mokame juos skaičiuoti?
Pelningas verslas - stabilus verslas?
Susiliejimai ir įsigijimai: vertės kūrimas per sinergiją
Kapitalo valdymas - prabanga ar būtinumas?
Ką reikia žinoti apie įmonių finansus
Kam jums reikalingas biudžetas
Biudžeto formavimas
Verslo finansavimo būdai
Papildomo finansavimo pritraukimas
Šeši balanso "valymo" būdai
Mikropaskola
Geras metas įmonių stambėjimui
Šeši finansinio planavimo žingsniai
Lito devalvacija - išsigelbėjimas ar grėsmė?
Kas laukia dolerio?
Lito kursas euro atžvilgiu dar gali keistis
ES įspėja būsimąsias nares neskubėti įsivesti eurą
Dviprasmiškas euro poveikis
Paramos jūsų verslui programos
Gaunantys ES paramą sutaupo PVM
Verslo planas - svarbiausias dokumentas SAPARD paramai gauti
Pagalba mažosioms įmonėms
Kas yra "LEADER +"?
Investicijos į žemės ūkio valdas
Agrarinė aplinkosauga
Samdyti buhalterį ar patikėti apskaitą firmai?
Kas geriau - gryni ar verslo mokėjimo kortelė?
Po įstojimo į Europos Sąjungą taikysime TAS
Kompleksiškas prekinių kreditų valdymas
Kaip grąžinti skolas
Kaip elgtis turint skolų
Kaip bendrauti su kreditoriumi
Kaip nepasimesti bendraujant su skolų išieškojimo kompanijomis
Kaip išvengti debitorinių skolų
Ką vertėtų žinoti apie savo klientą?
Delspinigius susies su VILIBOR
Ir aš pasakysiu, ar esi skolininkas
Teismo įsakymas - teisinis greitkelis susigrąžinant skolas
Skolų konsolidavimas
Personalo valdymas įsiskolinusioje įmonėje
Patiklumo kaina
Mitai ir tikrovė apie kreditų valdymą (1)
Mitai ir tikrovė apie skolų valdymą (2)
Vekselis - greitas skolinimosi būdas
Be teisės rinktis
Vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas
Drausmingiems vairuotojams - mažesnė draudimo įmoka
Kaip taupyti už vairo
DUK apie privalomąjį draudimą
Vairuotojo ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Verslo pertraukimo draudimas
Įmonės bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
Turto draudimas
Transporto priemonių (kasko) draudimas
Statybos ir montavimo darbų visų rizikų draudimas
Kiek kainuoja broko draudimas?
Prekinių kreditų draudimas
Krovinių draudimas
Kelionių draudimas
"Žalioji kortelė"
Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Kam reikalingas draudimo brokeris
Automobilio draudimas ES
Neteisminiai draudėjo teisių gynimo būdai
Keliaujančiųjų sveikatos draudimo ypatumai
Metas vytis sėkmę
Kaip tapti geresniu investuotoju
Makleriai telkiasi
Įsteigtas investicinis fondas cinikams
Kur investuoti? (1) Penki pradedančiojo investuotojo žingsniai
Kur investuoti? (2) Penki pradedančiojo investuotojo žingsniai
Apie prekybą "Forex" valiutų rinkoje
Lietuvos akcijų rinkos apžvalga
Lietuvos akcijų rinka: kiek tęsis augimas?
Kaip parduoti savo verslą
Devynios didžiausios verslo pardavėjų klaidos
Verslo vertinimas
Lietuvoje dairosi Izraelio rizikos kapitalo fondų žvalgai
Žinau, kada baigsis Krizė
Kaip išlikti viršuje pinigų krizės metu?
Paskolos palūkanos
Grąžinti paskolą ar investuoti: už ir prieš
Pirkti ar statytis?
Ar galima pasitikėti finansų analitikų prognozėmis?
Gyvybės draudimas
Kokią gyvybės draudimo rūšį pasirinkti?
Pasaulyje - 7 milijonai milijonierių
Vedę uždirba daugiau
Apskaita ir auditas
Samdyti buhalterį ar patikėti apskaitą firmai?
Naujienos
LGPA projekto akcentas - įmonių darbuotojų kompetencijų kėlimas
Draudimo įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių
Lietuvos nacionalinė židinių-dūmtraukių montuotojų asociacija įgyvendina ESFA fondo agentūros paremtą projektą "Židinių ir dūmtraukių montavimu užsiimančių įmonių darbuotojų mokymai, siekiant prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių"
10x15 cm nuotraukų spauda - už 9 ct!
Patentinės informacijos savaitė PATINFO 2013
Automobilis su pažeistu stiklu aplenks draudikus ir keliaus tiesiai į stiklų keitimo įmonę
Ūkio banko turto vertinimas baigtas, opcionų pardavimo procesui kliūčių nebeliko
Į Rusiją neįleistais pieno produktais nuo kitos savaitės prekiaus "Iki"
"Maxima" tiesia pagalbos ranką Lietuvos pieno perdirbėjams
Atšaukiamas nuodugnios patikros režimas Lietuvos pasienyje
daugiau  
© 2001-2012 UAB "Report LT" | Portalą redaguoja: Rūta Trainytė, tel. 8 616 19424, el. paštas redakcija@verslobanga.lt | Reklama "Verslo bangoje" | RSS